Saturday, July 22, 2017

O początkach dyktatury ciemniaków.


"Łatwo sobie wyobrazić jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 r. zamiast "ciemniaków'' doszliby do władzy jaśnie-oświeceni. Byłaby to Polska bez Ziem Zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana i przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie." 

       Władysław 'Wiesław' Gomułka, 1968

Dzisiaj mija kolejna rocznica  ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Data ta została skazana oficjalnie na zapomnienie, a w najgorszym przypadku określana jest symbolem zdrady i zniewolenia narodowego. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jest określany współcześnie jako 'rząd marientkowy' Stalina i narzędzie sowieckiej dominacji nad Polską. Dla zrozumienia współczesnych dziejów Polski, warto jednak wyjśc poza propagandowe wykrzykniki i zwrócić uwagę na historyczną genezę Manifestu.

Oficjalnie Manifest został ogłoszony przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. PKWN tworzyli polscy komuniści oraz przedstawiciele radykalnej lewicy polskiej. Józef Stalin, licząc cały czas na porozumienie z Polskim Rządem na Uchodźstwie w Londynie, widział w PKWN organ tymczasowy.
Edward Osóbka-Morawski - przewodniczący PKWN,
premier Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
PKWN zostało powołane przez Krajową Radę Narodową - namiastkę parlamentu na ziemiach powołanego przez Polską Partię Robotniczą 1 stycznia 1944 roku. PKWN w swoim manifeście wzywał do zerwania ciągłości prawnej z sanacyjnym rządem, kwestionując tym samym legalność rządu londyńskiego. Jednak nawiązywał on do ciągłości prawnej z II Rzeczpospolitą uznając Konstytucję Marcową z roku 1921 za legalną. Zasadniczym rdzeniem programowym tego manifestu było wezwanie do przeprowadzenia radykalnych reform społecznych i gospodarczych, których to władze sanacyjne nie chciały i nie były w stanie zrealizować. Manifest ten min. zakładał reformę rolną, powszechny dostęp do szkolnictwa, obiecywał przyłączenie Ziem Odzyskanych do terytorium na nowo rodzącego się Państwa Polskiego. Niemalże większość obietnic zawarta w Manifeście została przez kolejne rządy Polski Ludowej zrealizowane.

Oczywiście działalność PKWN i kolejnych rządów wywodzących się bezpeśrednio z niej niebyłaby możliwa gdyby nie zwycięski pochód Armii Czerwonej oraz porozumienia ówczesnych mocarstw w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Ujmując inaczej, fakt przejęcia realnej władzy przez PKWN był pochodną pewnych przesunieć geopolitycznych jakie miały miejsce w trakcie II Wojny Światowej. Po przełamaniu nawałnicy hitlerowskiej pod Stalingradem i ostatecznym przetrąceniu kręgosłupa niemieckiej machinie wojskowej w bitwie nad Łukiem Kurskim, Związek Radziecki okazał się być bezsprzeczną potęgą militarną i gospodarczą, z którą należało się liczyć. Alianci doskonale rozumieli tą sytuację. Przekazanie terenów Polski w strefę radzieckiej okupacji nie było żadną 'zdradą' Polski. Podobnie jak też poddanie Japonii amerykańskiej okupacji po II Wojnie nie było żadną 'zdradą' Japonii. Zarówno Polska, jak i Japonia były krajami totalnie zrujnowanymi przez II Wojnę i samo przetrwanie tych krajów zależało od woli zwycięskich mocarstw. Polska żadnym mocarstwem nie była. Jej wkład w pokonanie III Rzeszy był minimalny, przynajmniej z wojskowego punktu widzenia. Powstanie lub nie powstanie państwa polskiego zależało od woli mocarstw, a przede wszystkim Związku Radzieckiego. Są to gorzkie prawdy, które prawicowi nacjonaliści nie są w stanie zaakceptować. Rozumieli to jednak polscy komuniści i socjaliści, którzy zdecydowali się na współpracę ze Związkiem Radzieckim.  Jednak co zadecydowało o powstaniu Państwa Polskiego po II wojnie? Dlaczego Józef Stalin, mając do dyspozycji najpotężniejszą wówczas Armię na świecie, zdecydował się na utworzenie odrębnego państwa polskiego z granicami na Odrą i Nysą? Z punktu widzenia interesów geopolitycznych ZSRR, Polska była bardzo ważnym miejscem strategicznym. To  Polska stanowiła korytarz dla wojsk niemieckich. Polska mogłaby okazać się bardzo groźnym przeciwnikiem w razie konfliku ZSRR z mocarstwami zachodnimi, lub też jej ważnym  sojusznikiem. Ostatecznie o utworzeniu Państwa Polskiego po II wojnie światowej , zadecydowała działalność polskich jakobinów. To właśnie dzięki mitycznej "Żydokomunie" granice Polski na zachodzie są tak korzystne. To wyszydzana przez reakcyjnego publicystę Stefana Kisielewskiego -  'dyktatura ciemniaków' - przeprowadziła szereg reform, otwierając drogę do awansu społecznego dla milinów córek i synów chłopów polskich. Dlatego też, jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed współczesną lewicą polską jest przypominanie tych prawd historycznych. Lewica w Polsce by zaistnieć na nowo, musi kontrolować przeszłość, która to niestety została zawładnięta przez prawicę. 


3 comments:


 1. REFLEKSJE POŚWIĄTECZNE-22LIPCA 2017. To oczywiste,że w wyniku zwycięstwa ZSRR nad faszyzmem możliwym stał się rząd ludowy /PKWN/.Powojenna sanacja dbałaby o przywileje bogaczy jako rzekomo lepszej części społeczeństwa.Odrzucam taką tezę i uważam,że dobrze się stało jak się stało.Szkoda tylko,że lewica nie potrafiła oprzeć się kontrrewolucji.Budowała się kontrrewolucja przez cały PRL i po opanowaniu kierownictwa PZPR /partii niby komunistycznej,ale wówczas już na pewno nie tylko niekomunistycznej,ale nawet nie lewicowej/ przejęła władzę w 1989 r.To potworna tragedia Partii,która nie potrafiła zadbać o swoją tożsamość i w efekcie umożliwiła zwycięstwo imperialistom.Dziś cierpi Naród.To świadectwo,że partia komunistyczna nie może budując socjalizm pozwalać na bylejakość w swoich szeregach.Nie ilość a zawsze jakość i pryncypialność.My komuniści otrzymaliśmy bardzo kosztowną lekcję od HISTORII !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. To prawda. Jednak trzeba pamiętać, iż Partia działałą w bardzo trudnych warunkach. Społeczeństwo było cały czas bombardowane zachodnią propagandą. Kraj był totalnie zniszczony przez wojne, co powodowało, że potrzeby konsumpcyjne schodziły na drugi plan. To przyczyniło się do wytworzenia się mitu o Zachodzie jako raju konsumpcyjnym, co miało być 'ostatecznym dowodem' na wyższość kapitalizmu nad socjalizmem.

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete